TANIMI
QIS CARBON PL, beton, ahşap ve yığma yapıların güçlendirilmesi için haricen yapıştırılıp donatı olarak kullanılan karbon lif donatılı polimer plakadır.

KULLANIM ALANLARI
Betonarme kiriş ve döşemelerin yük taşıma kapasitesini artırılmasında, betonarme kiriş ve döşemelerin eğilme dayanımının artırılmasında, betonarme kolonların basınca karşı güçlendirilmesinde, fazla sehim yapan kiriş
ve döşemelerin rijitliğinin artırılmasında, eksik donatı takviyesinde, yapısal güçlendirmede, betonarme döşemelere monte edilmiş makinelerin neden olduğu titreşimlerden doğan gerilmelerin önlenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

  • Hafif olduğundan yapıya ilave yük getirmez.
  • Hızlı ve kolay uygulama yapılabilir.
  • Uygulamada binanın boşaltılmasına gerek olmadığından yapı çalışmaya devam ederken güçlendirme yapılabilir.
  • Yük taşıma kapasite artışı sağlar.
  • Döşeme ve kirişlerde oluşan sehimleri azaltır.
  • Yüksek çekme dayanımlarına sahiptir.
  • Korozyon riski yoktur.