FRY Yapı Yalıtım;  • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamayı,
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamayı,
  • Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmeyi,
  • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamayı,
  • Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içersinde bulunmayı,
  • Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmayı,


Çevre politikası olarak benimsemiştir.