FRY Yapı Yalıtım;  • Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin İSG’ni iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği kültürü oluşturmayı,
  • Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenlemeler ve standartlarıyla uyumlu olmayı,
  • Organizasyon kapsamındaki risklerle ilgili ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemleri uygulamayı,
  • Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanım sağlamayı,
  • Tüm ilgili personel için uygun İSG eğitimi sağlamayı,
  • İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık bir İSG programı oluşturmayı,
  • İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmayı,
  • Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamayı,
  • Tüm olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan çalışanların uygun işlere, hak taleplerinin adil yönetimi ve rehabilitasyon uygulamaları yoluyla ilk fırsatta geri dönmesini sağlamayı,


ISG politikası olarak benimsemiştir.