TANIMI
QIS CARBON CY yapısal güçlendirme için kullanılan çift yönlü karbon esaslı liflerin eksenine dik yerleştirilen ısıl
işleme tabi tutulmuş E glass cam elyaf – termoplastik fiberler ile oluşturulan, örgülü kumaş dokumadır.

KULLANIM ALANLARI
Yapı elemanlarının ( betonarme, taş ve tuğla duvar, ahşap)
eğilme ve kesme yüklerinde;
Betonarme kirişlerin eğilme ve kesmeye karşı güçlendiril-
mesinde,
Betonarme döşemelerin eğilmeye karşı güçlendirilmesinde,
Betonarme kolonların basınca karşı güçlendirilmesinde,
sünekliğinin arttırılmasında,
Eksik donatı takviyesinde,
Yapısal güçlendirmede,
Yığma duvarların (tuğla, taş) sismik güçlendirmesinde,
Tarihi eserlerin kubbe, tonoz, minare güçlendirmesinde
kullanılır.

ÖZELLİKLER

  • Şantiye içinde nakli kolaydır.
  • Atkıları ısıl işlemle güçlendirildiğinden her iki yönde de
  • kesilebilir.
  • Yoğunluğu az olduğundan güçlendirilen yapıya ilave yük getirmez.
  • Çift yönlü olduğu için her türlü güçlendirme işinde güvenle uygulanabilir.