TANIMI

QIS BITUMAS, elastrometik bitüm-kauçuk esaslı, yatay vedüşey derzlerde ısıtılarak kullanılan süper elastik derz dolgu macunudur.

KULLANIM ALANLARI

  • Dilatasyonlar, derzler,
  • Geniş yüzeyli beton
  • kaplamaların ek yerleri,
  • Barajlar, kanal ve kanaletler,
  • Genleşme ihtimali olan diğer

           yerlerde. Su geçirimsizlik,

          dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı kullanılır.

          Cam yol butonlarının asfalta montajı için kullanılır.

ÖZELLİKLER

  • Çok elastiktir. -20°C ila +80°C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur.
  • Çift cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde ısıtılabilir.
  • İçme suyuna karışmaz.